Pencapaian Syarikat

Pada bulan April  2003, Alwy Development Sdn.Bhd. telah dipilih  oleh Kementerian Pembangunan Usahawan untuk menjayakan program P & Q. Antara objektif program ini adalah untuk membantu syarikat yang terlibat dalam Industri Kecil dan Sederhana ( IKS ) bagi meningkatkan produktiviti syarikat dan seterusnya menghasilkan produk yang lebih berkualiti.

Di samping itu, program ini juga telah berjaya membantu syarikat meningkatkan pengeluaran dengan kadar produk rejek di tahap yang paling minimum. ALWY DEVELOPMENT SDN.BHD. telah berjaya dengan cemerlang di dalam melaksanakan program P & Q ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *